پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  
 
 
 
معرفی رشته دانشگاه KLMU
 
    
فوق دیپلم روزنامه نگاری
 
 
توصیف رشته
دیپلم روزنامه نگاری بر گسترش مهارت های عملی در روزنامه نگاری ، تئوری های مرتبط جانبی ، که شامل قوانین و رسانه می شود تاکید می کند . ساختار اموزشی به دقت با روزنامه نگاری کاربردی آمیخته شده تا اموزش منظمی را برای پرورش روزنامه نگاران مسئول و حرفه ای ارائه دهد . کلاس های آموزشی با تعداد محدودی از دانشجویان برگزار می شوند تا توجه بیشتری معطوف تک تک دانشجویان شود. دانشجویان در کلاس های آموزشی فشرده در گزارشگری خبر ، نویسندگی و انتشار مقالات با راهنمایی اساتید ارشد که از صنعت رسانه آمده اند شرکت می نمایند . دانشجویان همچنین بخشی از انتشارات هفتگی و روزانه را به خود اختصاص می دهند .
 
اهداف رشته
·         آشنایی دانشجویان با مطالعات تئورتیک کنترل انتشار کلمات و رسانه اقلیت با تجزیه و تحلیل عملی روزنامه نگاری
·         کمک به دانشجویان برای بدست آوردن کیفیت حرفه ای درمقام یک روزنامه نگار در میان رسانه های مختلف
·         آموزش دانشجویان با استفاده از مهارت های دستی در گزارش نویسی و خبرنویسی با قوانین و چارچوب های اخلاقی مورد قبول
·         آشنا ساختن دانشجویان با زمان واقعی ضرب الجلها , بایگانی اخبار ، مهارت مدرن نگارش و ویرایش اخبار
 
چشم انداز شغلی
فرصت های شغلی به دنبال دانشجویی می باشد که در رسانه چاپی و الکترونیکی به عنوان یک روزنامه نگار ، ویراستار، گزارشگر، گزارشگر جنایی و دادگاهی ، روزنامه نگار رسانه ، ویراستار خبر ، ویراستار متون چاپی ، نویسنده متون ، متن اصلی خبر ، نویسنده مشخصات ،نویسنده خلاق ، و مدیراجرایی روابط رسانه مشغول به فعالیت شوند .
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
معرفی رشته دانشگاه KLMU
 
    
فوق دیپلم روزنامه نگاری
 
 
توصیف رشته
دیپلم روزنامه نگاری بر گسترش مهارت های عملی در روزنامه نگاری ، تئوری های مرتبط جانبی ، که شامل قوانین و رسانه می شود تاکید می کند . ساختار اموزشی به دقت با روزنامه نگاری کاربردی آمیخته شده تا اموزش منظمی را برای پرورش روزنامه نگاران مسئول و حرفه ای ارائه دهد . کلاس های آموزشی با تعداد محدودی از دانشجویان برگزار می شوند تا توجه بیشتری معطوف تک تک دانشجویان شود. دانشجویان در کلاس های آموزشی فشرده در گزارشگری خبر ، نویسندگی و انتشار مقالات با راهنمایی اساتید ارشد که از صنعت رسانه آمده اند شرکت می نمایند . دانشجویان همچنین بخشی از انتشارات هفتگی و روزانه را به خود اختصاص می دهند .
 
اهداف رشته
·         آشنایی دانشجویان با مطالعات تئورتیک کنترل انتشار کلمات و رسانه اقلیت با تجزیه و تحلیل عملی روزنامه نگاری
·         کمک به دانشجویان برای بدست آوردن کیفیت حرفه ای درمقام یک روزنامه نگار در میان رسانه های مختلف
·         آموزش دانشجویان با استفاده از مهارت های دستی در گزارش نویسی و خبرنویسی با قوانین و چارچوب های اخلاقی مورد قبول
·         آشنا ساختن دانشجویان با زمان واقعی ضرب الجلها , بایگانی اخبار ، مهارت مدرن نگارش و ویرایش اخبار
 
چشم انداز شغلی
فرصت های شغلی به دنبال دانشجویی می باشد که در رسانه چاپی و الکترونیکی به عنوان یک روزنامه نگار ، ویراستار، گزارشگر، گزارشگر جنایی و دادگاهی ، روزنامه نگار رسانه ، ویراستار خبر ، ویراستار متون چاپی ، نویسنده متون ، متن اصلی خبر ، نویسنده مشخصات ،نویسنده خلاق ، و مدیراجرایی روابط رسانه مشغول به فعالیت شوند .
 
 
 
 
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies