پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
مدارک مورد نیاز دانشگاه KLMU 
 
·         پرداخت اولیه 400 رینگت برای هزینه ثبت نام (غیر قابل برگشت)، 1,650 رینگت برای هزینه پروسه ویزا (غیر قابل برگشت) ، 350 رینگت برای بیمه پزشکی (غیر قابل برگشت) و 1,500 رینگت برای مبلغ شخصی (قابل برگشت – این هزینه برای کشورهای مختلف متفاوت می باشد)
·         8 قطعه عکس به سایز پاسپورت (با پشت زمینه آبی)
·         کپی پاسپورت – تمامی صفحات ، که شامل صفحات سفید هم می شود (پاسپورت باید حداقل یک سال اعتبار داشته باشد)
·         کپی برابر اصل تمامی ریزنمرات و مدارک تحصیلی
·         کپی برابر اصل گزارش آزمایشات پزشکی به طور کامل
·         ترجمه انگلیسی تمامی مدارک مرتبط با اخذ پذیرش
·         فرم ثبت نام خوابگاه( در صورت نیاز)
·         کپی برابر اصل گواهی ترک مدرسه ،آخرین ریزنمرات و نتایج تحصیلی ، گواهی حضور و نامه معاف از تحصیل
به محض اینکه دانشگاه KLMUC مدارک را به طور کامل دریافت می کند یک نامه پذیرش صادر می شود .
تمامی دانشجویان بین المللی ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی اولیه همانطور که در نامه پذیرش ذکر شده است ، شهریه ای بین 13،000 رینگت تا 17،000 رینگت (شهریه تحصیلی سال اول) با توجه به رشته انتخابی خود می باشند.
نکته : شهریه کامل سال اول باید پیش از پروسه درخواست ویزا پرداخت شود .
پاسپورت
پاسپورت دانشجویان باید حداقل 12 ماه اعتبار داشته باشد .
نکات مربوط به پول و مبادله ارز
به دانشجویان توصیه می شود پول نقد کافی برای پوشش حداقل 3 ماه هزینه های زندگی و هزینه خوابگاه اولیه پیش از صدور ویزای دانشجویی همراه خود داشته باشند (این پروسه ممکن است حدوداً 1 تا 2 هفته طول بکشد) .
دانشجویان بین المللی
پروسه رسیدن به مالزی :
به محض رسیدن به فرودگاه ، نماینده مخصوص دانشجویان بین المللی در رابطه با بخش مهاجرت شما را راهنمایی می کند . بدون همراه داشتن نماینده ای از دفتردانشجویان بین المللی KLMUC نمی توانید کانتر مهاجرت مالزی را ترک نمائید .
به دانشجویان توصیه می شود در آخر هفته / تعطیلات عمومی مالزی به مالزی نیایند . ساعات اداری دانشگاه بین 9 صبح تا 6 بعدازظهر ، دوشنبه تا جمعه می باشد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مدارک مورد نیاز دانشگاه KLMU 
 
·         پرداخت اولیه 400 رینگت برای هزینه ثبت نام (غیر قابل برگشت)، 1,650 رینگت برای هزینه پروسه ویزا (غیر قابل برگشت) ، 350 رینگت برای بیمه پزشکی (غیر قابل برگشت) و 1,500 رینگت برای مبلغ شخصی (قابل برگشت – این هزینه برای کشورهای مختلف متفاوت می باشد)
·         8 قطعه عکس به سایز پاسپورت (با پشت زمینه آبی)
·         کپی پاسپورت – تمامی صفحات ، که شامل صفحات سفید هم می شود (پاسپورت باید حداقل یک سال اعتبار داشته باشد)
·         کپی برابر اصل تمامی ریزنمرات و مدارک تحصیلی
·         کپی برابر اصل گزارش آزمایشات پزشکی به طور کامل
·         ترجمه انگلیسی تمامی مدارک مرتبط با اخذ پذیرش
·         فرم ثبت نام خوابگاه( در صورت نیاز)
·         کپی برابر اصل گواهی ترک مدرسه ،آخرین ریزنمرات و نتایج تحصیلی ، گواهی حضور و نامه معاف از تحصیل
به محض اینکه دانشگاه KLMUC مدارک را به طور کامل دریافت می کند یک نامه پذیرش صادر می شود .
تمامی دانشجویان بین المللی ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی اولیه همانطور که در نامه پذیرش ذکر شده است ، شهریه ای بین 13،000 رینگت تا 17،000 رینگت (شهریه تحصیلی سال اول) با توجه به رشته انتخابی خود می باشند.
نکته : شهریه کامل سال اول باید پیش از پروسه درخواست ویزا پرداخت شود .
پاسپورت
پاسپورت دانشجویان باید حداقل 12 ماه اعتبار داشته باشد .
نکات مربوط به پول و مبادله ارز
به دانشجویان توصیه می شود پول نقد کافی برای پوشش حداقل 3 ماه هزینه های زندگی و هزینه خوابگاه اولیه پیش از صدور ویزای دانشجویی همراه خود داشته باشند (این پروسه ممکن است حدوداً 1 تا 2 هفته طول بکشد) .
دانشجویان بین المللی
پروسه رسیدن به مالزی :
به محض رسیدن به فرودگاه ، نماینده مخصوص دانشجویان بین المللی در رابطه با بخش مهاجرت شما را راهنمایی می کند . بدون همراه داشتن نماینده ای از دفتردانشجویان بین المللی KLMUC نمی توانید کانتر مهاجرت مالزی را ترک نمائید .
به دانشجویان توصیه می شود در آخر هفته / تعطیلات عمومی مالزی به مالزی نیایند . ساعات اداری دانشگاه بین 9 صبح تا 6 بعدازظهر ، دوشنبه تا جمعه می باشد .
 
 
 
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies