پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
کمک هزینه دانشگاه KLMU 
 
کمک هزینه مالی
Ai
دولت مالزی آموزش را به عنوان یکی از مهم ترین بخش های رشد و پیشرفت کشور تلقی می کند . با در نظر گرفتن این نکته ، وزارت آموزش و گروه های دولتی مربوطه دیگر پکیج های مالی که از طرف بانک ها ، موسسات مالی ، دپارتمان های دولتی ، آژانس های در ارتباط با دولت و سازمان های داخلی در دسترس می باشند را ارائه می دهند . این پکیج ها شامل کمک هزینه تحصیلی و وام می باشد و به همان ترتیبی که کمک هزینه مالی به دانشجویان مالایی داده می شود برای دانشجویان بین المللی نیز در نظر گرفته می شود . KLMUC یک دپارتمان اختصاصی به نام دپارتمان کمک هزینه مالی و خزانه داری دارد که در زمینه وام های دانشجویی از طرف گروه های مالی مختلف به منظوردرخواست برای تحصیل و پروسه تکمیل تحصیلات دانشجویان فعالیت دارد .
 
·         وام PTPTN برای تمامی دانشجویان تمام وقت دیپلم و کارشناسی با حداقل 3 نمره در SPM در نظر گرفته می شود .
·         حداکثر وام در نظر گرفته شده برای 3 سال دیپلم رشته های غیر از علوم سلامتی 24،000 رینگت می باشد
·         حداکثر وام در نظر گرفته شده برای 3 سال دیپلم رشته های علوم بهداشتی45،000 رینگت می باشد
·         حداکثر وام در نظر گرفته شده برای 3 سال کارشناسی رشته های غیر از مهندسی و مهندسی الکترونیک 48،000 رینگت می باشد
·         حداکثر وام در نظر گرفته شده برای 3 سال کارشناسی رشته های مهندسی و مهندسی الکترونیک 56،800 رینگت می باشد
 
وام MARA تنها برای دانشجویان دیپلم / کارشناسی BUMIPUTRA برای رشته های مورد تائید که در زیر آمده است در نظر گرفته شده است . دانشجویان باید حداقل 5 نمره در SPM که شامل Bahasa مالزی ، ریاضیات و علوم می شود کسب نمایند .
 
1)                   دیپلم : فن آوری اطلاعات ، کاربرد مالتی مدیا ، طراحی گرافیک کامپیوتری ، حسابداری ، هنر آشپزی ، پرستاری ، فن آوری آزمایشگاه پزشکی ، تصاویر پزشکی و تجارت الکترونیکی
2)                   کارشناسی : تجارت الکترونیکی ، IT ، مالتی مدیا ، طراحی گرافیک و حسابداری
 
·                     وام SOCSO تنها برای افرادی که زیر 21 سال ، مجرد می باشند ، و هیچ اسپانسری ندارند در نظر گرفته شده است
·                     مبلغ تائید شده وام بر اساس شهریه کلی مدرک دیپلم یا کارشناسی در نظر گرفته می شود و شامل هزینه های زندگی نیز می شود
·                     ممکن است دانشجویان چه از طرف خود یا EPF Account II والدین خود از EPF صرفنظر کنند
·                     بازپرداخت EPF می تواند در طول یک سال انجام گیرد
·                     بازپرداخت EPF همچنین می تواند برای هزینه های پرداخت شده به کالج / دانشگاه در نظر گرفته شود
·                     بازپرداخت EPF همچنین می تواند برای وام های تحصیلی ازطرف گروه های پشتیبان مالی در نظر گرفته شود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کمک هزینه دانشگاه KLMU 
 
کمک هزینه مالی
Ai
دولت مالزی آموزش را به عنوان یکی از مهم ترین بخش های رشد و پیشرفت کشور تلقی می کند . با در نظر گرفتن این نکته ، وزارت آموزش و گروه های دولتی مربوطه دیگر پکیج های مالی که از طرف بانک ها ، موسسات مالی ، دپارتمان های دولتی ، آژانس های در ارتباط با دولت و سازمان های داخلی در دسترس می باشند را ارائه می دهند . این پکیج ها شامل کمک هزینه تحصیلی و وام می باشد و به همان ترتیبی که کمک هزینه مالی به دانشجویان مالایی داده می شود برای دانشجویان بین المللی نیز در نظر گرفته می شود . KLMUC یک دپارتمان اختصاصی به نام دپارتمان کمک هزینه مالی و خزانه داری دارد که در زمینه وام های دانشجویی از طرف گروه های مالی مختلف به منظوردرخواست برای تحصیل و پروسه تکمیل تحصیلات دانشجویان فعالیت دارد .
 
·         وام PTPTN برای تمامی دانشجویان تمام وقت دیپلم و کارشناسی با حداقل 3 نمره در SPM در نظر گرفته می شود .
·         حداکثر وام در نظر گرفته شده برای 3 سال دیپلم رشته های غیر از علوم سلامتی 24،000 رینگت می باشد
·         حداکثر وام در نظر گرفته شده برای 3 سال دیپلم رشته های علوم بهداشتی45،000 رینگت می باشد
·         حداکثر وام در نظر گرفته شده برای 3 سال کارشناسی رشته های غیر از مهندسی و مهندسی الکترونیک 48،000 رینگت می باشد
·         حداکثر وام در نظر گرفته شده برای 3 سال کارشناسی رشته های مهندسی و مهندسی الکترونیک 56،800 رینگت می باشد
 
وام MARA تنها برای دانشجویان دیپلم / کارشناسی BUMIPUTRA برای رشته های مورد تائید که در زیر آمده است در نظر گرفته شده است . دانشجویان باید حداقل 5 نمره در SPM که شامل Bahasa مالزی ، ریاضیات و علوم می شود کسب نمایند .
 
1)                   دیپلم : فن آوری اطلاعات ، کاربرد مالتی مدیا ، طراحی گرافیک کامپیوتری ، حسابداری ، هنر آشپزی ، پرستاری ، فن آوری آزمایشگاه پزشکی ، تصاویر پزشکی و تجارت الکترونیکی
2)                   کارشناسی : تجارت الکترونیکی ، IT ، مالتی مدیا ، طراحی گرافیک و حسابداری
 
·                     وام SOCSO تنها برای افرادی که زیر 21 سال ، مجرد می باشند ، و هیچ اسپانسری ندارند در نظر گرفته شده است
·                     مبلغ تائید شده وام بر اساس شهریه کلی مدرک دیپلم یا کارشناسی در نظر گرفته می شود و شامل هزینه های زندگی نیز می شود
·                     ممکن است دانشجویان چه از طرف خود یا EPF Account II والدین خود از EPF صرفنظر کنند
·                     بازپرداخت EPF می تواند در طول یک سال انجام گیرد
·                     بازپرداخت EPF همچنین می تواند برای هزینه های پرداخت شده به کالج / دانشگاه در نظر گرفته شود
·                     بازپرداخت EPF همچنین می تواند برای وام های تحصیلی ازطرف گروه های پشتیبان مالی در نظر گرفته شود
 
 
 
 
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies