پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

 

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
معرفی رشته های دانشگاه KLMU
 
 
کارشناسی مدیریت همایش و هتل
 
 
توصیف رشته
کارشناسی علوم در مدیریت همایش و هتل به دانشجویان کمک می کند درخواست های صنعت مهمانداری را درک کرده و پاسخ گویند . دانشجویان ملزم به تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از فنون موثر یادگیری در دستیابی به بازارها و بالابردن فروش می باشند . ساختار آموزشی همراه با یادگیری عملی و تئوری شامل مهارت های مدیریتی و آموزش های مربوط به هدایت گروهی می باشد که این آموزش ها مورد نیاز فارغ التحصیلان برای قرار گرفتن در موقعیت های مدیریتی سطح ابتدایی می باشند .
اهداف رشته
·         پرورش فارغ التحصیلان شایسته برای قرار گرفتن در موقعیت های مدیریتی مختلف در صنعت توریسم
·         ارائه آموزش های کارآمد و مرتبط برای مدیریت میانی در تمامی زمینه های صنعت
·         انجام تحقیقات و رشد و پیشرفت در این زمینه که برای دانشجویان و کارفرمایان آینده آنها سودمند می باشد
·         گسترش مهارتهای قابل انتقال برای موقعیت های ابتدایی و پیشرفت شغلی
·         به کاربردن و بازنگری اصول مدیریت صنعت و مهارت های فنی
چشم انداز شغلی
این رشته به فارغ التحصیل فرصت می دهد که مهارت های مدیریت همایش و هتل را که مورد نیاز صنایع مختلف همایش و هتل می باشد را گسترش دهند . با دریافت چنین مدرک کاربردی و کارآمدی، یک فارغ التحصیل می تواند در زمینه خاصی به عنوان متخصص واردعمل شود یا به دنبال چشم اندازهای دیگر در زمینه توریسم باشد .
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
معرفی رشته های دانشگاه KLMU
 
 
کارشناسی مدیریت همایش و هتل
 
 
توصیف رشته
کارشناسی علوم در مدیریت همایش و هتل به دانشجویان کمک می کند درخواست های صنعت مهمانداری را درک کرده و پاسخ گویند . دانشجویان ملزم به تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از فنون موثر یادگیری در دستیابی به بازارها و بالابردن فروش می باشند . ساختار آموزشی همراه با یادگیری عملی و تئوری شامل مهارت های مدیریتی و آموزش های مربوط به هدایت گروهی می باشد که این آموزش ها مورد نیاز فارغ التحصیلان برای قرار گرفتن در موقعیت های مدیریتی سطح ابتدایی می باشند .
اهداف رشته
·         پرورش فارغ التحصیلان شایسته برای قرار گرفتن در موقعیت های مدیریتی مختلف در صنعت توریسم
·         ارائه آموزش های کارآمد و مرتبط برای مدیریت میانی در تمامی زمینه های صنعت
·         انجام تحقیقات و رشد و پیشرفت در این زمینه که برای دانشجویان و کارفرمایان آینده آنها سودمند می باشد
·         گسترش مهارتهای قابل انتقال برای موقعیت های ابتدایی و پیشرفت شغلی
·         به کاربردن و بازنگری اصول مدیریت صنعت و مهارت های فنی
چشم انداز شغلی
این رشته به فارغ التحصیل فرصت می دهد که مهارت های مدیریت همایش و هتل را که مورد نیاز صنایع مختلف همایش و هتل می باشد را گسترش دهند . با دریافت چنین مدرک کاربردی و کارآمدی، یک فارغ التحصیل می تواند در زمینه خاصی به عنوان متخصص واردعمل شود یا به دنبال چشم اندازهای دیگر در زمینه توریسم باشد .
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies