پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
دکترای آموزش دانشگاه AEU
 
دکترای (آموزش)
دکترای (آموزش) AeU متخصصین برجسته ای را تربیت می کند که می توانند چالش های آموزشی انتقادی امروزه را مدیریت کنند . هر یک از گرایش های ارائه شده بر اساس علایق امروزی طراحی شده اند . این رشته ها برای شاغلین حرفه ای آموزش در مدارس عمومی یا خصوصی ، آژانس های دولتی یا اجتماعات ، دپارتمان های آموزشی ، موسسات تحصیلات تکمیلی و دیگر زمینه های آموزشی مرتبط مورد استفاده قرار می گیرد . دانشجویان در هر موقع از سال می توانند در این دانشگاه ثبت نام نمایند .
 
شرایط کلی
نوع تحصیل
تمام وقت
نیمه وقت
یادگیری ترکیبی
طول دوران تحصیل
4 – 3 سال
تعداد ترم ها
12 (هر ترم 3 ماه می باشد)
تعداد کارگاه های تحقیقاتی / سمینار (اختیاری)
یک بار در ماه – شنبه و یک شنبه
موضوعات ممیزی (اختیاری)
·         شناخت روش های تحقیق
·         تجزیه و تحلیل کمیت
·         تجزیه و تحلیل کیفیت
سوپروایزر
انتخاب شده توسط AeU
 
 
زمینه های تحقیقاتی
·         برنامه آموزشی و دستورالعمل آموزشی
·         روانشناسی آموزشی
·         فن آوری آموزشی
·         زبان و خواندن و نوشتن
·         ریاضیات و آموزش علوم
·         مدیریت و رهبری آموزشی
·         جامعه شناسی در آموزش
·         آزمون و ارزیابی
·         زمینه های تحقیقاتی مرتبط دیگر
 
 
 

 

 

 
 
دکترای آموزش دانشگاه AEU
 
دکترای (آموزش)
دکترای (آموزش) AeU متخصصین برجسته ای را تربیت می کند که می توانند چالش های آموزشی انتقادی امروزه را مدیریت کنند . هر یک از گرایش های ارائه شده بر اساس علایق امروزی طراحی شده اند . این رشته ها برای شاغلین حرفه ای آموزش در مدارس عمومی یا خصوصی ، آژانس های دولتی یا اجتماعات ، دپارتمان های آموزشی ، موسسات تحصیلات تکمیلی و دیگر زمینه های آموزشی مرتبط مورد استفاده قرار می گیرد . دانشجویان در هر موقع از سال می توانند در این دانشگاه ثبت نام نمایند .
 
شرایط کلی
نوع تحصیل
تمام وقت
نیمه وقت
یادگیری ترکیبی
طول دوران تحصیل
4 – 3 سال
تعداد ترم ها
12 (هر ترم 3 ماه می باشد)
تعداد کارگاه های تحقیقاتی / سمینار (اختیاری)
یک بار در ماه – شنبه و یک شنبه
موضوعات ممیزی (اختیاری)
·         شناخت روش های تحقیق
·         تجزیه و تحلیل کمیت
·         تجزیه و تحلیل کیفیت
سوپروایزر
انتخاب شده توسط AeU
 
 
زمینه های تحقیقاتی
·         برنامه آموزشی و دستورالعمل آموزشی
·         روانشناسی آموزشی
·         فن آوری آموزشی
·         زبان و خواندن و نوشتن
·         ریاضیات و آموزش علوم
·         مدیریت و رهبری آموزشی
·         جامعه شناسی در آموزش
·         آزمون و ارزیابی
·         زمینه های تحقیقاتی مرتبط دیگر
 
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies