پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
دکترای گرایش های علوم انسانی دانشگاه AEU
  
دکترای گرایش های علوم انسانی
رشته هنر در مقطع دکترا دروس مختلف علمی را در تاریخ ، فلسفه ، حقوق ، اقتصاد ، مطالعات جنسیت ، علوم سیاسی ، جامعه شناسی ، مطالعات رسانه و مطالعات محیطی ، با تاکید بر ابعاد اصلی آسیا و دیگر سنت های اجتماعی و انسانی ارائه می دهد . در هر یک از این زمینه ها ، دانشجویان رشد و پیشرفت طیف وسیعی از ایدئولوژی و نحوه بیان ایده را می آزمایند که تاثیر مهمی را بر دنیای مدرن می گذارد . در طی تحقیقات گسترده ، دانشجویان می توانند منابع درسی را تفسیر کنند و ارزیابی های منتقدانه مستقلی از آن منابع داشته باشند و در نگارش یک مقاله ایده ها و نظریات جدیدی را ارائه دهند . این رشته توسط Asia e University ارائه شده است ، این مرکز یک دانشگاه چند ملیتی و چندگونه می باشد که توسط 31 کشور عضو گفتگوی همکاری آسیا (ACD) شناخته شده است .
 
شرایط کلی
نوع تحصیل
تمام وقت
نیمه وقت
یادگیری ترکیبی
یادگیری آنلاین
طول دوران تحصیل
4 – 3 سال
تعداد ترم ها
12 (هر ترم 3 ماه می باشد)
تعداد کارگاه های تحقیقاتی / سمینار (اختیاری)
یک بار در ماه – شنبه و یک شنبه
موضوعات ممیزی (اختیاری)
·         شناخت روش های تحقیق
·         تجزیه و تحلیل کمیت
·         تجزیه و تحلیل کیفیت
سوپروایزر
انتخاب شده توسط AeU
 
 
زمینه های تحقیقاتی
·         تاریخ
·         فلسفه
·         حقوق
·         اقتصاد
·         مطالعات جنسیت  
·         علوم سیاسی
·         جامعه شناسی
·         مطالعات رسانه
·         مطالعات محیطی
 
 
 

 

 

 
 
دکترای گرایش های علوم انسانی دانشگاه AEU
  
دکترای گرایش های علوم انسانی
رشته هنر در مقطع دکترا دروس مختلف علمی را در تاریخ ، فلسفه ، حقوق ، اقتصاد ، مطالعات جنسیت ، علوم سیاسی ، جامعه شناسی ، مطالعات رسانه و مطالعات محیطی ، با تاکید بر ابعاد اصلی آسیا و دیگر سنت های اجتماعی و انسانی ارائه می دهد . در هر یک از این زمینه ها ، دانشجویان رشد و پیشرفت طیف وسیعی از ایدئولوژی و نحوه بیان ایده را می آزمایند که تاثیر مهمی را بر دنیای مدرن می گذارد . در طی تحقیقات گسترده ، دانشجویان می توانند منابع درسی را تفسیر کنند و ارزیابی های منتقدانه مستقلی از آن منابع داشته باشند و در نگارش یک مقاله ایده ها و نظریات جدیدی را ارائه دهند . این رشته توسط Asia e University ارائه شده است ، این مرکز یک دانشگاه چند ملیتی و چندگونه می باشد که توسط 31 کشور عضو گفتگوی همکاری آسیا (ACD) شناخته شده است .
 
شرایط کلی
نوع تحصیل
تمام وقت
نیمه وقت
یادگیری ترکیبی
یادگیری آنلاین
طول دوران تحصیل
4 – 3 سال
تعداد ترم ها
12 (هر ترم 3 ماه می باشد)
تعداد کارگاه های تحقیقاتی / سمینار (اختیاری)
یک بار در ماه – شنبه و یک شنبه
موضوعات ممیزی (اختیاری)
·         شناخت روش های تحقیق
·         تجزیه و تحلیل کمیت
·         تجزیه و تحلیل کیفیت
سوپروایزر
انتخاب شده توسط AeU
 
 
زمینه های تحقیقاتی
·         تاریخ
·         فلسفه
·         حقوق
·         اقتصاد
·         مطالعات جنسیت  
·         علوم سیاسی
·         جامعه شناسی
·         مطالعات رسانه
·         مطالعات محیطی
 
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies