پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
دکترای صنایع دانشگاه AEU
 
دکترای صنایع (IndD)
IndD دانشگاه AeU یک دکترای حرفه ای می باشد ، که جایگزین صنعتی دکترای سنتی می باشد . این رشته به طور اختصاصی برای بزرگسالان شاغلی که همکاری آنها برای صنعت شاخصه خوبی برای پیشرفت علم و دانش و مهارت ها برای تضمین مدرک دکترا می باشد ارائه شده است. این رشته به صورت یادگیری ترکیبی توسط Asia e University ارائه شده است ، این مرکز یک دانشگاه چند ملیتی و چندگونه می باشد که توسط 31 کشور عضو گفتگوی همکاری آسیا (ACD) شناخته شده است .
 
شرایط کلی
نوع تحصیل
نیمه وقت
یادگیری ترکیبی
تمام آنلاین
طول دوران تحصیل
4 سال
تعداد ترم ها
متغیر
تعداد کارگاه های تحقیقاتی / سمینار (اختیاری)
یک بار در ماه – شنبه و یک شنبه
موضوعات ممیزی (اختیاری)
·         شناخت روش های تحقیق 1
·         شناخت روش های تحقیق 2
·         استراتژی و سیاست تجارت
·         بازاریابی استراتژیک
سوپروایزر
انتخاب شده توسط AeU
 
 
تحقیق با پورتفولیو
·         دکترای صنایع تحقیق با پورتفولیو تشکیل شده از :
پورتفولیو (مجموعه ای از گزارشات پروژه ها) ، و یک تحقیق (نه بیشتر از) 000،60 کلمه (بحث برانگیز، یک پیوستگی ذهنی و مفهومی که انسجام پورتفولیو را حفظ می کند) .
 
 
 

 

 

 
 
دکترای صنایع دانشگاه AEU
 
دکترای صنایع (IndD)
IndD دانشگاه AeU یک دکترای حرفه ای می باشد ، که جایگزین صنعتی دکترای سنتی می باشد . این رشته به طور اختصاصی برای بزرگسالان شاغلی که همکاری آنها برای صنعت شاخصه خوبی برای پیشرفت علم و دانش و مهارت ها برای تضمین مدرک دکترا می باشد ارائه شده است. این رشته به صورت یادگیری ترکیبی توسط Asia e University ارائه شده است ، این مرکز یک دانشگاه چند ملیتی و چندگونه می باشد که توسط 31 کشور عضو گفتگوی همکاری آسیا (ACD) شناخته شده است .
 
شرایط کلی
نوع تحصیل
نیمه وقت
یادگیری ترکیبی
تمام آنلاین
طول دوران تحصیل
4 سال
تعداد ترم ها
متغیر
تعداد کارگاه های تحقیقاتی / سمینار (اختیاری)
یک بار در ماه – شنبه و یک شنبه
موضوعات ممیزی (اختیاری)
·         شناخت روش های تحقیق 1
·         شناخت روش های تحقیق 2
·         استراتژی و سیاست تجارت
·         بازاریابی استراتژیک
سوپروایزر
انتخاب شده توسط AeU
 
 
تحقیق با پورتفولیو
·         دکترای صنایع تحقیق با پورتفولیو تشکیل شده از :
پورتفولیو (مجموعه ای از گزارشات پروژه ها) ، و یک تحقیق (نه بیشتر از) 000،60 کلمه (بحث برانگیز، یک پیوستگی ذهنی و مفهومی که انسجام پورتفولیو را حفظ می کند) .
 
 
 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies