گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

  
دانشگاه Taylor’s صرفاً در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد در رشته هاي توريسم و هتلداري ،مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
شروع ترم (ADP) دانشگاه Taylor’s
 
شروع ترم 2020 ADP تیلور
 
21 ژانویه ، 2020
27 می ، 2020
9 سپتامبر ، 2020
 
ترم های آموزشی 2020
 
ترم های ADP تقویم آموزشی دانشگاه امریکایی را با یک ترم طولانی در ابتدا و در پایان سال (15 هفته) ، و یک ترم کوتاه تر در طول ماه های تابستان امریکایی (12 هفته) دنبال می کنند .
یک درس 3 واحدی 42 ساعت ، و یک درس 5 واحدی 70 ساعت ، در حالیکه یک درس 4 واحدی علوم 42 ساعت دستورالعمل های کلاسی و 22 ساعت آزمایشگاه در طول یک ترم زمان می برد .
از جمله نیازمندیهای مدرک کارشناسی کامل کردن 40 درس و در مجموع 120 تا 130 واحد درسی می باشد . بیشتر دانشجویان 20 درس را در ADP تیلورمی گذرانند و بین 55 تا 65 واحد درسی را تا قبل از انتقال به دانشگاه مورد نظر خود برای کامل کردن نیازمندی های مدرک خود می گذرانند .
 
ترم
زمستان 2020
تابستان 2020
پاییز 2020
1
21 ژانویه – 10 می 2020
27 می – 23 آگوست 2020
9 سپتامبر – 20 دسامبر 2020
2
27 می – 23 آگوست 2020
9 سپتامبر – 20 دسامبر 2020
20 ژانویه – 9 می 2020
3
9 سپتامبر – 20 دسامبر 2020
20 ژانویه – 9 می 2020
26 می – 22 آگوست 2020
4
20 ژانویه – 9 می 2020
26 می – 22 آگوست 2020
8 سپتامبر – 19 دسامبر 2020
5
26 می – 22 آگوست 2020
8 سپتامبر – 19 دسامبر 2020
19 ژانویه – 8 می 2020
6
8 سپتامبر – 19 دسامبر 2020
19 ژانویه – 8 می 2020
25 می – 14 آگوست 2020
 
 
ترم ژانویه / سپتامبر – 15 هفته
ترم می – 12 هفته
 
شهریه دانشجویان بین المللی
 
شهریه ثبت نام (یک بار ، غیر قابل برگشت)               1,650 رینگت           577 دلار
 
دیگر هزینه ها به صورت زیر می باشد :
شهریه تحصیل         برای هر واحد درسی                645 رینگت                227دلار
هزینه منابع           برای هر درس                          370 رینگت                130 دلار
شهریه آزمایشگاه علوم        برای هر واحد علوم         270 رینگت                 95 دلار
شهریه سالانه دانشجویان بین المللی                  1600 رینگت           281 دلار(قابل پرداخت در هر دو ترم)
Coat آزمایشگاه و عینک ایمنی                              55 رینگت                   19 دلار
 
 
شهریه و هزینه های ترم اول
 
 
دروس
زمستان / پاییز
تابستان
علوم کاربردی
13,875 رینگت (15 واحد) 4,868 دلار
11,570 رینگت (12 واحد)  4,060 دلار
علوم کامپیوتر
13,875 رینگت (15 واحد) 4,868 دلار
11,570 رینگت (12 واحد)  4,060 دلار
مهندسی
13,875 رینگت (15 واحد) 4,868 دلار
11,570 رینگت (12 واحد)  4,060 دلار
تجارت
12,585 رینگت (13 واحد) 4,416 دلار
10,280 رینگت (10 واحد)  3,607 دلار
علوم آماری
13,875 رینگت (15 واحد) 4,868 دلار
11,750 رینگت (12 واحد)  4,060 دلار
روانشناسی
11,670 رینگت (12 واحد) 4,095 دلار
9,365 رینگت (9 واحد)     3,286 دلار
علوم انسانی / علوم اجتماعی
12,585 رینگت (13 واحد) 4,416 دلار
10,280 رینگت (10 واحد)  3,607 دلار
 
شهریه و هزینه کلی 6 ترم تحصیل با گذراندن 65 واحد تقریباً 55,365 رینگت (19,427 دلار) می باشد .
(شامل هزینه ثبت نام دانشجویان بین المللی ، هزینه سالیانه دانشجویان بین المللی ، شهریه تحصیلی ، هزینه منابع و هزینه دو آزمایشگاه علوم می باشد)
 
تعداد واحدهای درسی بستگی به تعداد دروس انتخاب شده توسط دانشجو دارد .

  

 
 
 

 

  

 
لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  TALOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  
دانشگاه Taylor’s صرفاً در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد در رشته هاي توريسم و هتلداري ،مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
شروع ترم (ADP) دانشگاه Taylor’s
 
شروع ترم 2020 ADP تیلور
 
21 ژانویه ، 2020
27 می ، 2020
9 سپتامبر ، 2020
 
ترم های آموزشی 2020
 
ترم های ADP تقویم آموزشی دانشگاه امریکایی را با یک ترم طولانی در ابتدا و در پایان سال (15 هفته) ، و یک ترم کوتاه تر در طول ماه های تابستان امریکایی (12 هفته) دنبال می کنند .
یک درس 3 واحدی 42 ساعت ، و یک درس 5 واحدی 70 ساعت ، در حالیکه یک درس 4 واحدی علوم 42 ساعت دستورالعمل های کلاسی و 22 ساعت آزمایشگاه در طول یک ترم زمان می برد .
از جمله نیازمندیهای مدرک کارشناسی کامل کردن 40 درس و در مجموع 120 تا 130 واحد درسی می باشد . بیشتر دانشجویان 20 درس را در ADP تیلورمی گذرانند و بین 55 تا 65 واحد درسی را تا قبل از انتقال به دانشگاه مورد نظر خود برای کامل کردن نیازمندی های مدرک خود می گذرانند .
 
ترم
زمستان 2020
تابستان 2020
پاییز 2020
1
21 ژانویه – 10 می 2020
27 می – 23 آگوست 2020
9 سپتامبر – 20 دسامبر 2020
2
27 می – 23 آگوست 2020
9 سپتامبر – 20 دسامبر 2020
20 ژانویه – 9 می 2020
3
9 سپتامبر – 20 دسامبر 2020
20 ژانویه – 9 می 2020
26 می – 22 آگوست 2020
4
20 ژانویه – 9 می 2020
26 می – 22 آگوست 2020
8 سپتامبر – 19 دسامبر 2020
5
26 می – 22 آگوست 2020
8 سپتامبر – 19 دسامبر 2020
19 ژانویه – 8 می 2020
6
8 سپتامبر – 19 دسامبر 2020
19 ژانویه – 8 می 2020
25 می – 14 آگوست 2020
 
 
ترم ژانویه / سپتامبر – 15 هفته
ترم می – 12 هفته
 
شهریه دانشجویان بین المللی
 
شهریه ثبت نام (یک بار ، غیر قابل برگشت)               1,650 رینگت           577 دلار
 
دیگر هزینه ها به صورت زیر می باشد :
شهریه تحصیل         برای هر واحد درسی                645 رینگت                227دلار
هزینه منابع           برای هر درس                          370 رینگت                130 دلار
شهریه آزمایشگاه علوم        برای هر واحد علوم         270 رینگت                 95 دلار
شهریه سالانه دانشجویان بین المللی                  1600 رینگت           281 دلار(قابل پرداخت در هر دو ترم)
Coat آزمایشگاه و عینک ایمنی                              55 رینگت                   19 دلار
 
 
شهریه و هزینه های ترم اول
 
 
دروس
زمستان / پاییز
تابستان
علوم کاربردی
13,875 رینگت (15 واحد) 4,868 دلار
11,570 رینگت (12 واحد)  4,060 دلار
علوم کامپیوتر
13,875 رینگت (15 واحد) 4,868 دلار
11,570 رینگت (12 واحد)  4,060 دلار
مهندسی
13,875 رینگت (15 واحد) 4,868 دلار
11,570 رینگت (12 واحد)  4,060 دلار
تجارت
12,585 رینگت (13 واحد) 4,416 دلار
10,280 رینگت (10 واحد)  3,607 دلار
علوم آماری
13,875 رینگت (15 واحد) 4,868 دلار
11,750 رینگت (12 واحد)  4,060 دلار
روانشناسی
11,670 رینگت (12 واحد) 4,095 دلار
9,365 رینگت (9 واحد)     3,286 دلار
علوم انسانی / علوم اجتماعی
12,585 رینگت (13 واحد) 4,416 دلار
10,280 رینگت (10 واحد)  3,607 دلار
 
شهریه و هزینه کلی 6 ترم تحصیل با گذراندن 65 واحد تقریباً 55,365 رینگت (19,427 دلار) می باشد .
(شامل هزینه ثبت نام دانشجویان بین المللی ، هزینه سالیانه دانشجویان بین المللی ، شهریه تحصیلی ، هزینه منابع و هزینه دو آزمایشگاه علوم می باشد)
 
تعداد واحدهای درسی بستگی به تعداد دروس انتخاب شده توسط دانشجو دارد .

  

 
 
 

 

  

 
لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  TALOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies