گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

  
دانشگاه Taylor’s صرفاً در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد در رشته هاي توريسم و هتلداري ،مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
فلسفه آموزشی برنامه (ADP) دانشگاه Taylor’s
 
فلسفه آموزشی برنامه ADP
فلسفه آموزشی این دانشگاه به طور کامل با ظرفیت های فارغ التحصیلی که همزمان با انتقال دانشجویان به دانشگاه های خارج از کشور مالزی مورد هدف می باشند سازگاری دارند .
Taylor’sاز زمانی که دانشجویان را به دانشگاه های امریکا منتقل می کند در این زمینه پیشگام می باشد . کیفیت ، مهارت و ADP
و درکی که یک دانشجو در طول برنامه ADP گسترش می دهد شامل مهارتهای رفتاری ، شناختی و ارتباطی می باشد . این مهارتها را توانایی های فارغ التحصیلان ADP می گویند . در پایین لیستی از مهارت هایی که فارغ التحصیلان در طول برنامه ADP کسب می کنند آمده است .
 
مهارتهای شناختی
·         استفاده از تئوری ها در برنامه های عملی
·         توانایی درک منتقدانه طیف وسیعی از ادبیات
·         توانایی تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده و کوچک کردن و تبدیل آنها به مسائل ساده تر
 
مهارت های بین فردی و درونی
·         توانایی تقدیر اهمیت کار گروهی ، همکاری تیمی و مسئولیت های فردی
·         توانایی تقدیر قدرت هماهنگی و پویایی در کار گروهی
·         آگاهی از بی عدالتی در میان گروه های مختلف اجتماعی
·         قادر به تشخیص ویژگی های یک رهبر خوب
·         به عنوان یک رهبر، قادر به نمایندگی کردن و به اشتراک گذاری حجم کار
·         قادر به قرار دادن یک ذهن برای تکمیل یک موضوع پیچیده با گروهی از مردم
 
مهارت های ارتباطی شفاهی و کتبی
·         قادر به برقراری ارتباط موثر با مخاطبان در زمینه های گوناگون
·         چشم انداز جهانی
·         قادر به کار با مردم در زمینه های مختلف
·         قادر به اشتراک گذاشتن ایده ها و گوش دادن به دیدگاه های مختلف
·         آگاه و حساس به تفاوتهای بین فرهنگی
·         قادر به ارائه نظرات و بیان دیدگاه ها از دیدگاه جهانی
 
مهارت های داده کاوی
قادر به پیدا کردن اطلاعاتی که شناخته شده نیست
قادر به ترکیب کردن مقادیر زیادی از اطلاعات
  
 
 
 
 

  

 
لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  TALOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  
دانشگاه Taylor’s صرفاً در مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد در رشته هاي توريسم و هتلداري ،مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
فلسفه آموزشی برنامه (ADP) دانشگاه Taylor’s
 
فلسفه آموزشی برنامه ADP
فلسفه آموزشی این دانشگاه به طور کامل با ظرفیت های فارغ التحصیلی که همزمان با انتقال دانشجویان به دانشگاه های خارج از کشور مالزی مورد هدف می باشند سازگاری دارند .
Taylor’sاز زمانی که دانشجویان را به دانشگاه های امریکا منتقل می کند در این زمینه پیشگام می باشد . کیفیت ، مهارت و ADP
و درکی که یک دانشجو در طول برنامه ADP گسترش می دهد شامل مهارتهای رفتاری ، شناختی و ارتباطی می باشد . این مهارتها را توانایی های فارغ التحصیلان ADP می گویند . در پایین لیستی از مهارت هایی که فارغ التحصیلان در طول برنامه ADP کسب می کنند آمده است .
 
مهارتهای شناختی
·         استفاده از تئوری ها در برنامه های عملی
·         توانایی درک منتقدانه طیف وسیعی از ادبیات
·         توانایی تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده و کوچک کردن و تبدیل آنها به مسائل ساده تر
 
مهارت های بین فردی و درونی
·         توانایی تقدیر اهمیت کار گروهی ، همکاری تیمی و مسئولیت های فردی
·         توانایی تقدیر قدرت هماهنگی و پویایی در کار گروهی
·         آگاهی از بی عدالتی در میان گروه های مختلف اجتماعی
·         قادر به تشخیص ویژگی های یک رهبر خوب
·         به عنوان یک رهبر، قادر به نمایندگی کردن و به اشتراک گذاری حجم کار
·         قادر به قرار دادن یک ذهن برای تکمیل یک موضوع پیچیده با گروهی از مردم
 
مهارت های ارتباطی شفاهی و کتبی
·         قادر به برقراری ارتباط موثر با مخاطبان در زمینه های گوناگون
·         چشم انداز جهانی
·         قادر به کار با مردم در زمینه های مختلف
·         قادر به اشتراک گذاشتن ایده ها و گوش دادن به دیدگاه های مختلف
·         آگاه و حساس به تفاوتهای بین فرهنگی
·         قادر به ارائه نظرات و بیان دیدگاه ها از دیدگاه جهانی
 
مهارت های داده کاوی
قادر به پیدا کردن اطلاعاتی که شناخته شده نیست
قادر به ترکیب کردن مقادیر زیادی از اطلاعات
  
 
 
 
 

  

 
لينك صفحات مرتبط با موضوع دانشگاه  TALOR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies