پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه USM

Medicine, Dentistry and Health

(دانشکده پزشکی، دندانپزشکی و بهداشت)

شهريه كل تحصيل (دلار)

طول دوره

رشته

Program

15,000

4 سال

شنوایی سنجی

Bachelor of Health Science (Honours) (Audiology)

15,000

4 سال

آسیب شناسی گفتار

Bachelor of Health Science (Honours) (Speech Pathology)

15,000

4 سال

رژیم غذایی

Bachelor of Health Science (Honours) (Dietetic)

151,500

5 سال

برنامه غیرفعال - برنامه پزشکی بین المللی

OFF-SHORE PROGRAMME - International Medical Programme (IMP) - USM-KLE

47,500

5 سال

جراحی دندانپزشک

Doctor of Dental Surgery (DDS)

137,500

5 سال

پزشکی

Doctor of Medicine (MD)

15,000

4 سال

زیست پزشکی

Bachelor of Health Science (Honours) (Biomedicine)

15,000

4 سال

پرتو پزشکی

Bachelor of Health Science (Honours) (Medical Radiation)

15,000

4 سال

تغذیه

Bachelor of Health Science (Honours) (Nutrition)

15,000

4 سال

محیط زیست و بهداشت حرفه ای

Bachelor of Health Science (Honours) (Environmental and Occupational Health)

15,000

4 سال

علوم قانونی

Bachelor of Health Science (Honours) (Forensic Science)

15,000

4 سال

پرستاری

Bachelor of Nursing (Honours)

13,125

3.5 سال

ورزش و علوم ورزشی

Bachelor of Health Sciences (Honours) (Exercise and Sport Science)

School of Sciences

(دانشكده علوم )

شهريه كل تحصيل (دلار)

طول دوره

رشته

Program

12,250

3.5 سال

منابع بیولوژیکی، کاغذ و پوشش ها

Bachelor of Technology (Honours) (Bio resource, Paper & Coatings)

28,000

4 سال

داروخانه

Bachelor of Pharmacy (Honours)

14,000

4 سال

[سیستم اطلاعات مهندسی / سیستم های چندرسانه ای / سیستم های توزیع شده و امنیت / محاسبات شبکه / مهندسی نرم افزار / سیستم های هوشمند]

Bachelor of Computer Science (Honours) [Information System Engineering / Multimedia Computing / Distributed System & Security / Network Computing / Software Engineering / Intelligent Systems]

11,000

4 سال

فیزیک کاربردی

Bachelor of Applied Science (Honours) (Applied Physics)

11,000

4 سال

ژئوفیزیک

Bachelor of Applied Science (Honours) (Geophysics)

11,000

4 سال

(زیست شناسی کاربردی) [زیست شناسی / زیست شناسی زیستی / بیوتکنولوژی / زیست شناسی و انگل شناسی / زیست شناسی زیست محیطی]

Bachelor of Applied Science (Honours) (Applied Biology) [Agrobiology / Aquatic Biology / Biotechnology / Entomology & Parasitology / Environmental Biology]

11,000

4 سال

شیمی تجزیه

Bachelor of Applied Science (Honours) (Analytical Chemistry)

11,000

4 سال

شیمی صنعتی

Bachelor of Applied Science (Honours) (Industrial Chemistry)

11,000

4 سال

مدلسازی ریاضی

Bachelor of Applied Science (Honours) (Mathematical Modelling)

11,000

4 سال

آمار کاربردی

Bachelor of Applied Science (Honours) (Applied Statistics)

11,000

4 سال

تحقیق در عملیات

Bachelor of Applied Science (Honours) (Operations Research)

11,000

4 سال

فیزیک پزشکی

Bachelor of Applied Science (Honours) (Medical Physics)

11,000

4 سال

فیزیک مهندسی

Bachelor of Applied Science (Honours) (Engineering Physics)

11,000

4 سال

[میکروب شناسی / زیست شناسی گیاهی / زیست شناسی حیوانات]

Bachelor of Science (Honours) (Biology) [Microbiology / Plant Biology / Animal Biology]

11,000

4 سال

ریاضیات

Bachelor of Science (Honours) (Mathematics)

11,000

4 سال

فیزیک

Bachelor of Science (Honours) (Physics)

11,000

4 سال

شیمی

Bachelor of Science (Honours) (Chemistry)

10,500

3 سال

(مسکن، ساختمان و برنامه ریزی) (معماری)

Bachelor of Science (Housing, Building and Planning) (Honours) (Architecture)

10,500

3 سال

نقشه برداری ساختمان

Bachelor of Science (Housing, Building and Planning) (Honours) (Building Surveying)

10,500

3 سال

نظرسنجی

Bachelor of Science (Housing, Building and Planning) (Honours) (Quantity Surveying)

10,500

3 سال

مدیریت ساخت و ساز

Bachelor of Science (Housing, Building and Planning) (Honours) (Construction Management)

10,500

3 سال

فناوری ساختمان

Bachelor of Science (Housing, Building and Planning) (Honours) (Building Technology)

14,000

4 سال

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

Bachelor of Urban and Regional Planning (Honours)

14,000

4 سال

معماری داخلی

Bachelor of Interior Architecture (Honours)

14,000

4 سال

فناوری غذایی

Bachelor of Technology (Honours) (Food)

12,250

3.5 سال

فناوری محیط زیست

Bachelor of Technology (Honours) (Environmental)

14,000

4 سال

فناوری بیو پروسس

Bachelor of Technology (Honours) (Bioprocess)

School of Engineering

(دانشكده مهندسی)

شهريه كل تحصيل (دلار )

طول دوره

رشته

Program

18,000

4 سال

مهندسی عمران

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil Engineering)

18,000

4 سال

مهندسی شیمی

Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical Engineering)

18,000

4 سال

مهندسی مکانیک

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical Engineering)

18,000

4 سال

مهندسی منابع معدنی

Bachelor of Engineering (Honours) (Mineral Resources Engineering)

18,000

4 سال

مهندسی مواد

Bachelor of Engineering (Honours) (Material Engineering)

18,000

4 سال

مهندسی ساخت و ساز با مدیریت

Bachelor of Engineering (Honours) (Manufacturing Engineering With Management)

18,000

4 سال

مهندسی هوا فضا

Bachelor of Engineering (Honours) (Aerospace Engineering)

18,000

4 سال

مهندسی برق

Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical Engineering)

18,000

4 سال

مهندسی مكاترونيك

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechatronic Engineering)

18,000

4 سال

مهندسی پلیمر

Bachelor of Engineering (Honours) (Polymer Engineering)

18,000

4 سال

مهندس الکترونیک

Bachelor of Engineering (Honours) (Electronic Engineering)

School of Arts

(دانشكده هنر)

شهريه كل تحصيل (دلار )

طول دوره

رشته

Program

9,625

3.5 سال

مطالعات زبان مالایی

Bachelor of Arts (Honours) [Malay Language Studies]

11,000

4 سال

[پخش و فیلم / ارتباطات / گفتمان اطمینان / روزنامه نگاری]

Bachelor of Communication (Honours) [Broadcasting and Film / Persuasive Communication / Journalism]

11,000

4 سال

[مردم شناسی و جامعه شناسی / اقتصاد / برنامه ریزی و مدیریت / علوم سیاسی]

Bachelor of Social Sciences (Honours) [Anthropology and Sociology / Economy / Development Planning and Management / Political Science]

11,000

4 سال

موسیقی

Bachelor of Music (Honours)

11,000

4 سال

عمل و هدایت

Bachelor of Fine Arts (Honours) (Acting and Directing)

11,000

4 سال

هنرهای زیبا

Bachelor of Arts (Honours) (Fine Arts)

11,000

4 سال

گرافیک ارتباطی

Bachelor of Fine Arts (Honours) (Communication Graphics)

11,000

4 سال

طراحی و فناوری جدید

Bachelor of Fine Arts (Honours) (New Media Design and Technology)

11,000

4 سال

طراحی محصول

Bachelor of Fine Arts (Honours) (Product Design)

9,625

3.5 سال

مطالعات زبان انگلیسی و ادبیات

Bachelor of Arts (Honours) (English Language & Literature Studies)

8,250

3 سال

انگلیسی حرفه ای

Bachelor of Arts (Honours) (English For Professional)

21,356

4 سال

حسابداری

Bachelor of Accounting (Honours)

21,356

4 سال

[امور مالی / تجارت بین المللی / بازاریابی / رفتار سازمانی / عملیات / امور مالی اسلامی]

Bachelor of Management (Honours) [Finance / International Business / Marketing / Organizational Behaviour / Operations / Islamic Finance]

11,000

4 سال

تسول

Bachelor of Education (Honours) (TESOL)

 
 
 

ليست رشته كارشناسي دانشگاه USM

Medicine, Dentistry and Health

(دانشکده پزشکی، دندانپزشکی و بهداشت)

شهريه كل تحصيل (دلار)

طول دوره

رشته

Program

15,000

4 سال

شنوایی سنجی

Bachelor of Health Science (Honours) (Audiology)

15,000

4 سال

آسیب شناسی گفتار

Bachelor of Health Science (Honours) (Speech Pathology)

15,000

4 سال

رژیم غذایی

Bachelor of Health Science (Honours) (Dietetic)

151,500

5 سال

برنامه غیرفعال - برنامه پزشکی بین المللی

OFF-SHORE PROGRAMME - International Medical Programme (IMP) - USM-KLE

47,500

5 سال

جراحی دندانپزشک

Doctor of Dental Surgery (DDS)

137,500

5 سال

پزشکی

Doctor of Medicine (MD)

15,000

4 سال

زیست پزشکی

Bachelor of Health Science (Honours) (Biomedicine)

15,000

4 سال

پرتو پزشکی

Bachelor of Health Science (Honours) (Medical Radiation)

15,000

4 سال

تغذیه

Bachelor of Health Science (Honours) (Nutrition)

15,000

4 سال

محیط زیست و بهداشت حرفه ای

Bachelor of Health Science (Honours) (Environmental and Occupational Health)

15,000

4 سال

علوم قانونی

Bachelor of Health Science (Honours) (Forensic Science)

15,000

4 سال

پرستاری

Bachelor of Nursing (Honours)

13,125

3.5 سال

ورزش و علوم ورزشی

Bachelor of Health Sciences (Honours) (Exercise and Sport Science)

School of Sciences

(دانشكده علوم )

شهريه كل تحصيل (دلار)

طول دوره

رشته

Program

12,250

3.5 سال

منابع بیولوژیکی، کاغذ و پوشش ها

Bachelor of Technology (Honours) (Bio resource, Paper & Coatings)

28,000

4 سال

داروخانه

Bachelor of Pharmacy (Honours)

14,000

4 سال

[سیستم اطلاعات مهندسی / سیستم های چندرسانه ای / سیستم های توزیع شده و امنیت / محاسبات شبکه / مهندسی نرم افزار / سیستم های هوشمند]

Bachelor of Computer Science (Honours) [Information System Engineering / Multimedia Computing / Distributed System & Security / Network Computing / Software Engineering / Intelligent Systems]

11,000

4 سال

فیزیک کاربردی

Bachelor of Applied Science (Honours) (Applied Physics)

11,000

4 سال

ژئوفیزیک

Bachelor of Applied Science (Honours) (Geophysics)

11,000

4 سال

(زیست شناسی کاربردی) [زیست شناسی / زیست شناسی زیستی / بیوتکنولوژی / زیست شناسی و انگل شناسی / زیست شناسی زیست محیطی]

Bachelor of Applied Science (Honours) (Applied Biology) [Agrobiology / Aquatic Biology / Biotechnology / Entomology & Parasitology / Environmental Biology]

11,000

4 سال

شیمی تجزیه

Bachelor of Applied Science (Honours) (Analytical Chemistry)

11,000

4 سال

شیمی صنعتی

Bachelor of Applied Science (Honours) (Industrial Chemistry)

11,000

4 سال

مدلسازی ریاضی

Bachelor of Applied Science (Honours) (Mathematical Modelling)

11,000

4 سال

آمار کاربردی

Bachelor of Applied Science (Honours) (Applied Statistics)

11,000

4 سال

تحقیق در عملیات

Bachelor of Applied Science (Honours) (Operations Research)

11,000

4 سال

فیزیک پزشکی

Bachelor of Applied Science (Honours) (Medical Physics)

11,000

4 سال

فیزیک مهندسی

Bachelor of Applied Science (Honours) (Engineering Physics)

11,000

4 سال

[میکروب شناسی / زیست شناسی گیاهی / زیست شناسی حیوانات]

Bachelor of Science (Honours) (Biology) [Microbiology / Plant Biology / Animal Biology]

11,000

4 سال

ریاضیات

Bachelor of Science (Honours) (Mathematics)

11,000

4 سال

فیزیک

Bachelor of Science (Honours) (Physics)

11,000

4 سال

شیمی

Bachelor of Science (Honours) (Chemistry)

10,500

3 سال

(مسکن، ساختمان و برنامه ریزی) (معماری)

Bachelor of Science (Housing, Building and Planning) (Honours) (Architecture)

10,500

3 سال

نقشه برداری ساختمان

Bachelor of Science (Housing, Building and Planning) (Honours) (Building Surveying)

10,500

3 سال

نظرسنجی

Bachelor of Science (Housing, Building and Planning) (Honours) (Quantity Surveying)

10,500

3 سال

مدیریت ساخت و ساز

Bachelor of Science (Housing, Building and Planning) (Honours) (Construction Management)

10,500

3 سال

فناوری ساختمان

Bachelor of Science (Housing, Building and Planning) (Honours) (Building Technology)

14,000

4 سال

برنامه ریزی شهری و منطقه ای

Bachelor of Urban and Regional Planning (Honours)

14,000

4 سال

معماری داخلی

Bachelor of Interior Architecture (Honours)

14,000

4 سال

فناوری غذایی

Bachelor of Technology (Honours) (Food)

12,250

3.5 سال

فناوری محیط زیست

Bachelor of Technology (Honours) (Environmental)

14,000

4 سال

فناوری بیو پروسس

Bachelor of Technology (Honours) (Bioprocess)

School of Engineering

(دانشكده مهندسی)

شهريه كل تحصيل (دلار )

طول دوره

رشته

Program

18,000

4 سال

مهندسی عمران

Bachelor of Engineering (Honours) (Civil Engineering)

18,000

4 سال

مهندسی شیمی

Bachelor of Engineering (Honours) (Chemical Engineering)

18,000

4 سال

مهندسی مکانیک

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechanical Engineering)

18,000

4 سال

مهندسی منابع معدنی

Bachelor of Engineering (Honours) (Mineral Resources Engineering)

18,000

4 سال

مهندسی مواد

Bachelor of Engineering (Honours) (Material Engineering)

18,000

4 سال

مهندسی ساخت و ساز با مدیریت

Bachelor of Engineering (Honours) (Manufacturing Engineering With Management)

18,000

4 سال

مهندسی هوا فضا

Bachelor of Engineering (Honours) (Aerospace Engineering)

18,000

4 سال

مهندسی برق

Bachelor of Engineering (Honours) (Electrical Engineering)

18,000

4 سال

مهندسی مكاترونيك

Bachelor of Engineering (Honours) (Mechatronic Engineering)

18,000

4 سال

مهندسی پلیمر

Bachelor of Engineering (Honours) (Polymer Engineering)

18,000

4 سال

مهندس الکترونیک

Bachelor of Engineering (Honours) (Electronic Engineering)

School of Arts

(دانشكده هنر)

شهريه كل تحصيل (دلار )

طول دوره

رشته

Program

9,625

3.5 سال

مطالعات زبان مالایی

Bachelor of Arts (Honours) [Malay Language Studies]

11,000

4 سال

[پخش و فیلم / ارتباطات / گفتمان اطمینان / روزنامه نگاری]

Bachelor of Communication (Honours) [Broadcasting and Film / Persuasive Communication / Journalism]

11,000

4 سال

[مردم شناسی و جامعه شناسی / اقتصاد / برنامه ریزی و مدیریت / علوم سیاسی]

Bachelor of Social Sciences (Honours) [Anthropology and Sociology / Economy / Development Planning and Management / Political Science]

11,000

4 سال

موسیقی

Bachelor of Music (Honours)

11,000

4 سال

عمل و هدایت

Bachelor of Fine Arts (Honours) (Acting and Directing)

11,000

4 سال

هنرهای زیبا

Bachelor of Arts (Honours) (Fine Arts)

11,000

4 سال

گرافیک ارتباطی

Bachelor of Fine Arts (Honours) (Communication Graphics)

11,000

4 سال

طراحی و فناوری جدید

Bachelor of Fine Arts (Honours) (New Media Design and Technology)

11,000

4 سال

طراحی محصول

Bachelor of Fine Arts (Honours) (Product Design)

9,625

3.5 سال

مطالعات زبان انگلیسی و ادبیات

Bachelor of Arts (Honours) (English Language & Literature Studies)

8,250

3 سال

انگلیسی حرفه ای

Bachelor of Arts (Honours) (English For Professional)

21,356

4 سال

حسابداری

Bachelor of Accounting (Honours)

21,356

4 سال

[امور مالی / تجارت بین المللی / بازاریابی / رفتار سازمانی / عملیات / امور مالی اسلامی]

Bachelor of Management (Honours) [Finance / International Business / Marketing / Organizational Behaviour / Operations / Islamic Finance]

11,000

4 سال

تسول

Bachelor of Education (Honours) (TESOL)

 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies