گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

جدول زمانبندي و شروع ترم دانشگاه APIIT & UCTI
برنامه
زمان شروع ترم
رشته هاي علوم پايه پيش دانشگاهي
12 ماهه
20 ژانویه 
31 مارچ 
19 می 
18 آگوست 
27 اکتبر 
مدرك ديپلما
(ICT, Business, BIT & Accounting)
     24 ماهه
20 ژانویه 
31 مارچ 
19 می 
18 آگوست 
27 اکتبر
 
مدرك ديپلما
(Electrical & Electronic Engineering)
28 ماهه
20 ژانویه 
31 مارچ
19 می 
18 آگوست 
27 اکتبر
مدرك ديپلما
قسمت دوم
14 ماهه
6 فوریه
مدرك ديپلما
(Electrical & Electronic Engineering)
سال دوم 14 ماهه
8 می
11 سپتامبر
13 نوامبر
مدرك  Staffordshire / APU
سال اول
12 ماهه
21 ژانویه
1 آپریل
20 می
20 آگوست
28 اکتبر
مدرك  Staffordshire / APU
سال دوم
12 ماهه
5 فوریه
7 می
27 آکوست
8 اکتبر
مدرك  Staffordshire / APU
سال سوم
12 ماهه
6 فوریه
8 می
17 جولای
9 اکتبر
مدرك  Staffordshire / APU
سال چهارم
فقط مهندسی
12 ماهه
9 ژانویه
3 آپریل
17 جولای
6 نوامبر
مدرك  Staffordshire / APIIT
سال اول
12 ماهه
21 ژانویه
1 آپریل
20 می
20 آگوست
28 اکتبر
کارشناسی ارشد
UK Masters Programme
6 ژانویه
10 ژانویه
Technology Management
5 می
14 می
IT Management
25 آکوست
9 می
Software Engineering
24 نوامبر
4 جولای
Mobile Computer Systems
29 آکوست
Computer Science
24 اکتبر
Computing
-
Masters of Business Administration
 
کارشناسی ارشد
Dual Masters Programme
 
6 ژانویه
(Euro-Asia Business)
5 می
International Business Communications
25 آکوست
Global Marketing Management
24 نوامبر
دوره های زبان انگلیسی
4 هفته ای
2 دسامبر
16 دسامبر
6 ژانویه
4 فوریه
3 مارچ
31 مارچ
آزمون آیلتس
 
9 نوامبر
تاریخ امتحان
21 دسامبر
APIIT Certificate in Administrative Skills
20 ژانویه
21 آپریل
18 آگوست
27 اکتبر
 
 
 

 

 
 
 

جدول زمانبندي و شروع ترم دانشگاه APIIT & UCTI
برنامه
زمان شروع ترم
رشته هاي علوم پايه پيش دانشگاهي
12 ماهه
20 ژانویه 
31 مارچ 
19 می 
18 آگوست 
27 اکتبر 
مدرك ديپلما
(ICT, Business, BIT & Accounting)
     24 ماهه
20 ژانویه 
31 مارچ 
19 می 
18 آگوست 
27 اکتبر
 
مدرك ديپلما
(Electrical & Electronic Engineering)
28 ماهه
20 ژانویه 
31 مارچ
19 می 
18 آگوست 
27 اکتبر
مدرك ديپلما
قسمت دوم
14 ماهه
6 فوریه
مدرك ديپلما
(Electrical & Electronic Engineering)
سال دوم 14 ماهه
8 می
11 سپتامبر
13 نوامبر
مدرك  Staffordshire / APU
سال اول
12 ماهه
21 ژانویه
1 آپریل
20 می
20 آگوست
28 اکتبر
مدرك  Staffordshire / APU
سال دوم
12 ماهه
5 فوریه
7 می
27 آکوست
8 اکتبر
مدرك  Staffordshire / APU
سال سوم
12 ماهه
6 فوریه
8 می
17 جولای
9 اکتبر
مدرك  Staffordshire / APU
سال چهارم
فقط مهندسی
12 ماهه
9 ژانویه
3 آپریل
17 جولای
6 نوامبر
مدرك  Staffordshire / APIIT
سال اول
12 ماهه
21 ژانویه
1 آپریل
20 می
20 آگوست
28 اکتبر
کارشناسی ارشد
UK Masters Programme
6 ژانویه
10 ژانویه
Technology Management
5 می
14 می
IT Management
25 آکوست
9 می
Software Engineering
24 نوامبر
4 جولای
Mobile Computer Systems
29 آکوست
Computer Science
24 اکتبر
Computing
-
Masters of Business Administration
 
کارشناسی ارشد
Dual Masters Programme
 
6 ژانویه
(Euro-Asia Business)
5 می
International Business Communications
25 آکوست
Global Marketing Management
24 نوامبر
دوره های زبان انگلیسی
4 هفته ای
2 دسامبر
16 دسامبر
6 ژانویه
4 فوریه
3 مارچ
31 مارچ
آزمون آیلتس
 
9 نوامبر
تاریخ امتحان
21 دسامبر
APIIT Certificate in Administrative Skills
20 ژانویه
21 آپریل
18 آگوست
27 اکتبر
 
 
 
 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies