پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
دانشگاه UNITEN صرفاً مقطع کارشناسي ارشد و دکتري در رشته هاي مهندسي برق، الکترونيک و مکانيک ،مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
 

 

 

دانشگاه UNITEN

پيش دانشگاهي  

شروع ترم

تحويل مدارك

ژانویه

1 دسامبر

مي

1 اپريل

سپتامبر

1 اگوست

 

 

كارشناسي

شروع ترم

تحويل مدارك

ژانویه

1 دسامبر

مي

1 اپريل

سپتامبر

1 اگوست

 

 

ارشد و دكترا

شروع ترم

تحويل مدارك

ژانویه 2015

16 دسامبر 

مي

1 اپريل

سپتامبر

1 اگوست

            

متقاضيان مي بايست كليه مدارك مورد نياز را يك ماه  قبل از تاريخ اعلام شده به موسسه تحويل دهند.

 

 

 

 

 
دانشگاه UNITEN صرفاً مقطع کارشناسي ارشد و دکتري در رشته هاي مهندسي برق، الکترونيک و مکانيک ،مورد تائيد وزارت علوم تحقيقات و فناوري جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
 

 

 

دانشگاه UNITEN

پيش دانشگاهي  

شروع ترم

تحويل مدارك

ژانویه

1 دسامبر

مي

1 اپريل

سپتامبر

1 اگوست

 

 

كارشناسي

شروع ترم

تحويل مدارك

ژانویه

1 دسامبر

مي

1 اپريل

سپتامبر

1 اگوست

 

 

ارشد و دكترا

شروع ترم

تحويل مدارك

ژانویه 2015

16 دسامبر 

مي

1 اپريل

سپتامبر

1 اگوست

            

متقاضيان مي بايست كليه مدارك مورد نياز را يك ماه  قبل از تاريخ اعلام شده به موسسه تحويل دهند.

 

 

 

 

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies