پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

پيرو سوء استفاده مكرر برخي شركتها از مطالب و اطلاعات اين وب سايت، به اطلاع مي رساند كه اين وب سايت متعلق به گروه بين المللي مشاوره اي شريف (شركت پويا انديشان) مي باشد و هيچ نمايندگي به نام غير ندارد. لطفا جهت دريافت هرگونه خدمات صرفاً از طريق شماره هاي مندرج در اين وب سايت اقدام نماييد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ليست رشته ارشد و دكترا دانشگاه UNITEN

Research

تحصیل به شیوه فقط تحقیق

طول دوره

شهریه ترم تحصیل (رينگت)

رشته

Program

4 ترم

2.500

دكتراي مهندسي

PhD in Engineering

4 ترم

2.000

دكتراي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

PhD in Information & Communication Technology

4 ترم

2.000

دكتراي مديريت بازرگاني

PhD in Business Management

4 ترم

2.500

دكتراي علوم صنايع

PhD in Industrial Science

2 ترم

1.500

كارشناسي ارشد مهندسي الكترونيك

Master of Electrical Engineering

2 ترم

1.500

كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك

Master of Mechanical Engineering

2 ترم

1.500

كارشناسي ارشد مهندسي عمران

Master of Civil Engineering

2 ترم

1.500

كارشناسي ارشد تكنولوژي اطلاعات

Master of Information Technology

2 ترم

1.500

كارشناسي ارشد صنايع

Master of Industrial Science

Course & Research

  تحصیل به شیوه تحقيق و واحد درسي

طول دوره

شهریه كل تحصیل (رينگت)

رشته

Program

ـــــــ

12.000

كارشناسي ارشد مهندسي الكترونيك

Master of Electrical Engineering

ـــــــ

12.000

كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك

Master of Mechanical Engineering

ـــــــ

12.000

كارشناسي ارشد مهندسي عمران

Master of Civil Engineering

ـــــــ

12.000

كارشناسي ارشد تكنولوژي اطلاعات

Master of Information Technology

ـــــــ

10.000

كارشناسي ارشد  مديريت مهندسی

Master in Engineering Management

ـــــــ

22.470

MBA

Master of Business Administration

 

ليست رشته ارشد و دكترا دانشگاه UNITEN

Research

تحصیل به شیوه فقط تحقیق

طول دوره

شهریه ترم تحصیل (رينگت)

رشته

Program

4 ترم

2.500

دكتراي مهندسي

PhD in Engineering

4 ترم

2.000

دكتراي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات

PhD in Information & Communication Technology

4 ترم

2.000

دكتراي مديريت بازرگاني

PhD in Business Management

4 ترم

2.500

دكتراي علوم صنايع

PhD in Industrial Science

2 ترم

1.500

كارشناسي ارشد مهندسي الكترونيك

Master of Electrical Engineering

2 ترم

1.500

كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك

Master of Mechanical Engineering

2 ترم

1.500

كارشناسي ارشد مهندسي عمران

Master of Civil Engineering

2 ترم

1.500

كارشناسي ارشد تكنولوژي اطلاعات

Master of Information Technology

2 ترم

1.500

كارشناسي ارشد صنايع

Master of Industrial Science

Course & Research

  تحصیل به شیوه تحقيق و واحد درسي

طول دوره

شهریه كل تحصیل (رينگت)

رشته

Program

ـــــــ

12.000

كارشناسي ارشد مهندسي الكترونيك

Master of Electrical Engineering

ـــــــ

12.000

كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك

Master of Mechanical Engineering

ـــــــ

12.000

كارشناسي ارشد مهندسي عمران

Master of Civil Engineering

ـــــــ

12.000

كارشناسي ارشد تكنولوژي اطلاعات

Master of Information Technology

ـــــــ

10.000

كارشناسي ارشد  مديريت مهندسی

Master in Engineering Management

ـــــــ

22.470

MBA

Master of Business Administration

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies