گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

 

گروه مشاوره شریف Sharif Consulting group SDN BHD ارائه گر کلیه خدمات مربوط به کشور مالزی به شما عزیزان می باشد

ثبت نام كاربر ورود به سايت

https://paperio-live.com

https://agario.red

rolex replica

https://naughtyworms.com


 جستجو

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

شناخت بيشتر پادشاهي مالزي

 

 

نام رسمي: مالزيا 

پايتخت: كوالالامپور

شهرهاي مهم: پيننگ، جوهور بارو، پوتراجـایا

زبان رسمي:  باهاسا مالايي

روز استقلال ( جدايي از انگلستان): سوم آگوست 1957

مساحت كل:  329،847 كيلومتر مربع

جمعيت: 32،770،000 سرشماري سال 2019

تـــژاد: 50% مالايي، 22% چيني و 6.7% هندي

مذهب: اسلام (٪6۰)، بودائیسم (٪19.8)، مسیحیت (٪9.2)، هندوئیسم (٪6.3)

واحد پول ملي: رينگت مالزيا ( 1USD=4.1 RM)

نوع حكومت:  پادشاهي فدرال (رئيس دولت و نمايندگان مجلس توسط راي مردم انتخاب مي شوند)

رئيس دولت: نخست وزير

نخست وزير كنوني: دکتر ماهاتیر محمد

 

 

تقسيمات كشوري مالزي

شامل 13 ايالت

شامل 3 متطقه فدرال

1.      Negeri Sembilan

1. Territories of Kuala Lumpur

2.      Perlis

2.  Territories of Putrajaya

3.       Kedah

3.  Territories of Labuan

4.       Pulau Pinang

 

5.       Perak

6.       Selangor

7.       Melaka

8.       Pahang

9.       Johor

10.    Kelantan

11.    Terengganu

12.    Sabah

13.    Sarawak

 

 

 

بررسي تاريـخ مالــزي

 

تاريخ مدون مالزي به قرن اول قبل از ميلاد مسيح بر مي گردد. منطقه باستاني مالزي درمحل تقاطع شرق و غرب واقع شده است و مسافران زيادي از قسمت هاي مختلف دنيا برايبازديد به اين منطقه سفر مي كنند. شواهد مبني بر تمدن باستاني نظير سنگ قبرها را ميتوان در درهBujangو درهMerbok و در ايالت Kedah يافت و رده هايي از تمدن بودائي و هندي كه تحت تاثير هند و چين در اينكشور شكل گرفته است نيز در اين منطقه يافت مي شود.

درصده 14 ميلادي نفوذ اسلام  به اين منطقه وارد شد و پادشاهي ملاكا در آن زمان با آغوش باز پذيراي آن بود و شخصاً به گسترش آن در منطقه كمك شاياني كرد و كم كم در سراسر كشور گسترش پيدا كرد اما نواحي از كشور كه در تلاش برقراري روابط تجاري با كشور چين بود تحت تاثير آيين آنها قرار گرفتند.   

در سال 1511 ميلادي در پي تجارت ادويه از ملاكا پرتغالي ها به ملاكا حمله كردند و حكومت سلطنتي را سرنگون كردند و مالزي را استعمار كردند. با اين پيروزي پرتغالي ها كليساهاي كاتوليك را در قسمت هاي محلي كشور بنا نمودند.  اما در سال 1641 هلند كنترل ملاكا را در دست گرفت. در پايان قرن 18 و به دنبال انقلاب صنعتـي در اروپا  بريتانيا (انگلستان) وارد اين كشور شد و بخش هايي از اين كشور را تحت استعمار خود درآورد كه اين مناطق Straits Settlements ناميده شد و به طور زيركانه در اداره امور ايالت هاي مستقل پيشين وارد شد.  

منطقه شرقي مالزي، ساباح به عنوان مستعمره پادشاهی برنئوی شمالی كه تحت نظارت  شركت Chartered و British North Borneo  حکومت می کرد قرار گرفت و ايالت ساراواك به مدت 100 سال به عنوان قلمرو شخصی خانواده بروک که به آنها راجاهای سفید (پادشاه سفيد) مي گفتند در آمد.

در سال 1941 ژاپني ها به كشور حمله كردند و به مدت سه سال اين كشور را تحت تسلط خود در آوردند و تا پس از بمباران شهرهاي ناكازاكي و هيروشيما  بر اين كشور حكومت كردند.

پايان جنگ جهاني دوم، آغاز تولد ملي گرايي كشور مالزي است.

در 31 آگوست 1957 در ساعت 9 صبح، تونكو عبدالرحمان (اولين نخست وزير)  استقلال ايالت هاي مالزي را اعلام كرد و در پي آن مالزي آزادي همراه با آرامش و صلح را بدست آورد.  

در سال 1963 مالزي، سنگاپور، ساباح و ساراواك با يكديگر متحد شدند و اتحاديه مالزي شكل گرفت (اما سنگاپور در 1965 از اين اتحاديه كناره گيري كرد).

 

  

 

 

اسامي و شهرت تمامي نخست وزيران مالزي

 

1
تونكو عبدالرحمان
 
1957 تا 1970
سه دوره
مشهور به
پدر استقلال
2
تون عبدالرزاق
 
1970 تا 1976
دو دوره
مشهور به
پدر توسعه
3
تون حسين اون
 
1976 تا 1981
دو دوره
مشهور به
پدر اتحاد
4
تون دكتر ماهاتير محمد
1981 تا 2003
شش دوره
مشهور به
پدر مدرنيته و معمار مالزي نوين
5
تون دكتر محمد عبدالله بداوي
 
2003 تا 2009
سه دوره
مشهور به
پدر  توسعه سرمايه گذاري
6

تون نجیب رزاق

 
2009 تا 2018
7
تون دكتر ماهاتير محمد
2018 تا اکنون ادامه دارد

 

 

 

 

 

 >> .... >>>  موقعيت جغرافيايي 

 >> .... >>>  حكومت و سياست مالزي

 >> .... >>>  وضعيت آب و هوايي

 >> .... >>>  مردم و مذهب

 >> .... >>>  بهداشت و سلامت پزشكي 

 >> .... >>>  زبان هاي رايج  

 >> .... >>>  آداب و رسوم مالزي   

 >> .... >>>  غذاهاي سنتي مالزي    

 

  

شناخت بيشتر پادشاهي مالزي

 

 

نام رسمي: مالزيا 

پايتخت: كوالالامپور

شهرهاي مهم: پيننگ، جوهور بارو، پوتراجـایا

زبان رسمي:  باهاسا مالايي

روز استقلال ( جدايي از انگلستان): سوم آگوست 1957

مساحت كل:  329،847 كيلومتر مربع

جمعيت: 32،770،000 سرشماري سال 2019

تـــژاد: 50% مالايي، 22% چيني و 6.7% هندي

مذهب: اسلام (٪6۰)، بودائیسم (٪19.8)، مسیحیت (٪9.2)، هندوئیسم (٪6.3)

واحد پول ملي: رينگت مالزيا ( 1USD=4.1 RM)

نوع حكومت:  پادشاهي فدرال (رئيس دولت و نمايندگان مجلس توسط راي مردم انتخاب مي شوند)

رئيس دولت: نخست وزير

نخست وزير كنوني: دکتر ماهاتیر محمد

 

 

تقسيمات كشوري مالزي

شامل 13 ايالت

شامل 3 متطقه فدرال

1.      Negeri Sembilan

1. Territories of Kuala Lumpur

2.      Perlis

2.  Territories of Putrajaya

3.       Kedah

3.  Territories of Labuan

4.       Pulau Pinang

 

5.       Perak

6.       Selangor

7.       Melaka

8.       Pahang

9.       Johor

10.    Kelantan

11.    Terengganu

12.    Sabah

13.    Sarawak

 

 

 

بررسي تاريـخ مالــزي

 

تاريخ مدون مالزي به قرن اول قبل از ميلاد مسيح بر مي گردد. منطقه باستاني مالزي درمحل تقاطع شرق و غرب واقع شده است و مسافران زيادي از قسمت هاي مختلف دنيا برايبازديد به اين منطقه سفر مي كنند. شواهد مبني بر تمدن باستاني نظير سنگ قبرها را ميتوان در درهBujangو درهMerbok و در ايالت Kedah يافت و رده هايي از تمدن بودائي و هندي كه تحت تاثير هند و چين در اينكشور شكل گرفته است نيز در اين منطقه يافت مي شود.

درصده 14 ميلادي نفوذ اسلام  به اين منطقه وارد شد و پادشاهي ملاكا در آن زمان با آغوش باز پذيراي آن بود و شخصاً به گسترش آن در منطقه كمك شاياني كرد و كم كم در سراسر كشور گسترش پيدا كرد اما نواحي از كشور كه در تلاش برقراري روابط تجاري با كشور چين بود تحت تاثير آيين آنها قرار گرفتند.   

در سال 1511 ميلادي در پي تجارت ادويه از ملاكا پرتغالي ها به ملاكا حمله كردند و حكومت سلطنتي را سرنگون كردند و مالزي را استعمار كردند. با اين پيروزي پرتغالي ها كليساهاي كاتوليك را در قسمت هاي محلي كشور بنا نمودند.  اما در سال 1641 هلند كنترل ملاكا را در دست گرفت. در پايان قرن 18 و به دنبال انقلاب صنعتـي در اروپا  بريتانيا (انگلستان) وارد اين كشور شد و بخش هايي از اين كشور را تحت استعمار خود درآورد كه اين مناطق Straits Settlements ناميده شد و به طور زيركانه در اداره امور ايالت هاي مستقل پيشين وارد شد.  

منطقه شرقي مالزي، ساباح به عنوان مستعمره پادشاهی برنئوی شمالی كه تحت نظارت  شركت Chartered و British North Borneo  حکومت می کرد قرار گرفت و ايالت ساراواك به مدت 100 سال به عنوان قلمرو شخصی خانواده بروک که به آنها راجاهای سفید (پادشاه سفيد) مي گفتند در آمد.

در سال 1941 ژاپني ها به كشور حمله كردند و به مدت سه سال اين كشور را تحت تسلط خود در آوردند و تا پس از بمباران شهرهاي ناكازاكي و هيروشيما  بر اين كشور حكومت كردند.

پايان جنگ جهاني دوم، آغاز تولد ملي گرايي كشور مالزي است.

در 31 آگوست 1957 در ساعت 9 صبح، تونكو عبدالرحمان (اولين نخست وزير)  استقلال ايالت هاي مالزي را اعلام كرد و در پي آن مالزي آزادي همراه با آرامش و صلح را بدست آورد.  

در سال 1963 مالزي، سنگاپور، ساباح و ساراواك با يكديگر متحد شدند و اتحاديه مالزي شكل گرفت (اما سنگاپور در 1965 از اين اتحاديه كناره گيري كرد).

 

  

 

 

اسامي و شهرت تمامي نخست وزيران مالزي

 

1
تونكو عبدالرحمان
 
1957 تا 1970
سه دوره
مشهور به
پدر استقلال
2
تون عبدالرزاق
 
1970 تا 1976
دو دوره
مشهور به
پدر توسعه
3
تون حسين اون
 
1976 تا 1981
دو دوره
مشهور به
پدر اتحاد
4
تون دكتر ماهاتير محمد
1981 تا 2003
شش دوره
مشهور به
پدر مدرنيته و معمار مالزي نوين
5
تون دكتر محمد عبدالله بداوي
 
2003 تا 2009
سه دوره
مشهور به
پدر  توسعه سرمايه گذاري
6

تون نجیب رزاق

 
2009 تا 2018
7
تون دكتر ماهاتير محمد
2018 تا اکنون ادامه دارد

 

 

 

 

 

 >> .... >>>  موقعيت جغرافيايي 

 >> .... >>>  حكومت و سياست مالزي

 >> .... >>>  وضعيت آب و هوايي

 >> .... >>>  مردم و مذهب

 >> .... >>>  بهداشت و سلامت پزشكي 

 >> .... >>>  زبان هاي رايج  

 >> .... >>>  آداب و رسوم مالزي   

 >> .... >>>  غذاهاي سنتي مالزي    

 
طبق قانون کپی رایت جمهوری اسلامی ایران کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به مدیر آن می باشد.
123movies